Gwybodaeth i Blwyddyn 6 / Information for Year 6

Dyma trefniadau bysus ar gyfer Dydd Iau a Dydd Gwener yr wythnos hon ar gyfer y disgyblion sy’n mynd i Ysgol Glan Clwyd.

Here are the buses arrangements for Thursday and Friday this week for the pupils attending Ysgol Glan Clwyd.