GWYBODAETH I RHIENI YNGLYN A GWASANAETH NSPCC / INFORMATION TO PARENTS REGARDING NSPCC ASSEMBLY

ER GWYBODAETH I RHIENI DERBYN, BLWYDDYN 1, 2, 3, 4, 5 A 6

Gweler llythyr ynglyn a gwybodaeth am gwasanaethau a gweithgareddau gan NSPCC. Byddwn yn cynnal y gwasanaethau yn ystod wythnos Hydref 11eg. Os nad ydych yn dymuno i’ch plentyn/plant gymryd rhan yn y gwasanaethau/gweithgareddau a allwch adael ni wybod erbyn Dydd Gwener, Hydref 8fed? Diolch

 

INFORMATION TO PARENTS/GUARDIANS RECEPTION, YEAR 1, 2, 3, 4, 5 and 6

See letter attached with information regarding NSPCC assemblies and activities. The assemblies and activities will happen across the school during the week beginning October 11th. Please let us know if you do not wish your child/children to take part in the assemblies/ activities by Friday, October 8th? Thank you

 

LLYTHYR NSPCC CYMRAEG

NSPCC Letter English