Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Dydd Sadwrn 5ed Hydref / Eisteddfod yr Urdd Proclamation Event Saturday 5th October

Diolch i’r plant, rhieni a’r staff oedd wedi cynrychioli’r ysgol yn ystod yr orymdaith dydd Sadwrn yn Prestatyn. Diolch hefyd i Miss Hannah Roberts sydd yn gweithio efo ni ar hyn o bryd am weithio gyda’r plant i greu ein banner trawiadol iawn. Y newydd da yw ein bod wedi cael 3ydd lle yng nhystadleuaeth creu banner. Gobeithio eich bod wedi cael diwrnod i’w gofio. Cawsom lun o’r ysgol gyfan gyda’r faner yn ein gwasanaeth yn yr eglwys y bore ‘ma. Bydd y faner yn cael ei arddangos yn yr Eisteddfod yn mis Mai 2020.

Thanks to children, parents and staff who represented the school during the procession on Saturday at Prestatyn. Thank you also to Miss Hannah Roberts who is presently working with us for creating such a wonderful banner with the pupils. The good news is that our banner was given 3rd place in the banner competition. I hope you all had a memorable day. We took a picture of the whole school with the banner in the church service this morning. The banner will be displayed in the Eisteddfod in May 2020.