Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych/ Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych Proclamation Event

Siwr eich bod yn gwybod erbyn hyn bod Eisteddfod yr Urdd mis Mai 2020 yma yn Sir Ddinbych. Mae nifer o weithgareddau eisioes wedi digwydd yn y Sir er mwyn cefnogi’r Eisteddfod.  Gweler isod ddolen i wefan yr Urdd a gwybodaeth am yr Wyl Gyhoeddi Dydd Sadwrn 5ed Hydref yn Prestatyn.

https://www.urdd.cymru/cy/event/gwyl-gyhoeddi-eisteddfod-2020-2019-10-05/

I’m sure that you are already aware that Denbighshire will be hosting the Eisteddfod yr Urdd in May 2020. A number of events have already taken place throughout the county to support the Eisteddfod. Please follow the link below to the Urdd website for information regarding the Proclamation Event on Saturday 5th October in Prestatyn.

https://www.urdd.cymru/en/event/gwyl-gyhoeddi-eisteddfod-2020-2019-10-05/