Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru / North Wales International Music Festival

Cawsom wledd yn yr Eglwys brynhawn ddoe yng nghwmni Billy Thompson Gypsy Style.  Daeth y tri cherddor draw i Ysgol Tremeirchion i’n diddanu fel rhan o Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.

We had a fantastic afternoon at the Church yesterday in the company of Billy Thompson Gypsy Style.  The three musicians came over to Ysgol Tremeirchion to entertain us as part of the North Wales International Music Festival.