Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holiday

Yfory yw’r diwrnod olaf yn yr ysgol cyn i ni gau ar gyfer wythnos o wyliau. Bydd yr ysgol yn ail-agor ar ddydd Llun, Tachwedd 7fed. Mwynhewch y gwyliau.

Tomorrow is the last school day before we close for a week’s holiday. The school will re-open on Monday, November 7th. Enjoy the half term holiday.