* Gwyliau Pasg ~ Easter Holidays *

Bydd yr Ysgol ar gau am wyliau Pasg o Ddydd Llun, 11eg o Ebrill ac yn ail-agor i’r plant ar Ddydd Mawrth, 26ain o Ebrill (gan fod Dydd Llun, 25ain o Ebrill yn Ddiwrnod Hyfforddiant Staff).

Pasg Hapus!

The School will be closed for Easter holidays from Monday, 11th April and will re-open for the children on Tuesday 26th April (as Monday, 25th April is a Staff Training Day).

Happy Easter!