GWYLIAU PASG! / EASTER HOLIDAYS!

Cofiwch bydd yr Ysgol yn cau heddiw am y gwyliau Pasg ac yn ail-agor i’r disgyblion ar Ddydd Mawrth, 10fed o Ebrill.

Pasg Hapus i chi gyd!

Please remember that the School will close today for the Easter holidays and will re-open for the pupils on Tuesday, 10th April.

Happy Easter to you all!