Helpu Hosbis Sant Cyndeyrn / Helping St Kentigern Hospice

Cawsom wasanaeth yn yr Eglwys prynhawn ‘ma er mwyn cyflwyno siec o £360 i Trevor o elusen St Cyndeyrn. Eglurodd Trevor am waith yr elusen a’u rol yn cefnogi pobl oedd yn yr hosbis. Codwyd yr arian gan y plant drwy gael eu noddi i gerdded neu rhedeg milltir y diwrnod yn ystod ein wythnos ‘Lles a Iechyd a Gwrth fwlio’. Diolch i bawb oedd wedi noddi’r plant ac hefyd i Mrs Ellis ac aelodau o Gyngor yr ysgol oedd wedi trefnu’r wythnos ar ein cyfer. Da iawn eto Ysgol Tremeirchion.

This afternoon we held a service in the Church in order to present a cheque for £360 to Trevor from the St Kentigern Charity.Trevor explained how the charity worked to support the people at the hospice. The money was raised during our ‘Health, Well being and Anti-bullying week’ when the pupils were sponsored to walk or run a mile. Thanks to everyone who sponsored the children and to Mrs Ellis and pupils from the School Council  for organising the week.  Well done once again Ysgol Tremeirchion.