‘HET I HELPU’ ~ YMGYRCH URDD GOBAITH CYMRU

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi lansio eu hymgyrch ‘Het i Helpu’ sy’n rhoi’r cyfle i chi brynu hetiau coch, gwyn a gwyrdd yr Urdd a dangos eich cefnogaeth.  Dyma anrhegion Nadolig delfrydol i deulu, ffrindiau, cymdogion – neu yn wir, i bawb tra’n cefnogi’r Urdd.   Mae’r hetiau ar gael i’w prynu am £15 o wefan yr Urdd ac yn dod mewn un maint sy’n addas i bawb o bob oed.  Nifer cyfyngedig o’r hetiau sydd ar gael felly y cyntaf i’r felin…!

Mae angen i ni gyd gefnogi’n gilydd drwy’r cyfnod yma ac ‘rydym yn annog pawb sy’n medru ein helpu, i brynu het a throi Cymru’n goch, gwyn a gwrdd y gaeaf hwn.  Bydd nifer o enwogion yn dangos eu cefnogaeth i’r Urdd yn eu hetiau ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr wythnosau nesa’ felly edrychwch allan amdanynt a byddai’n wych cael eich cefnogaeth chi ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd.

Diolch eto am bob cefnogaeth – gyda’n gilydd fe ddown drwyddi gan edrych ymlaen i’r dyfodol.

https://www.youtube.com/watch?v=wf80b536WRA&feature=youtu.be

https://siop.urdd.cymru/cy/collections/clothes/products/urdd-red-white-and-green-bobble-hat