Holiadur cwricwlwm / Curriculum questionnaire

Diolch i rieni, staff a llywodraethwyr sydd wedi cwblhau’r holiadur anfonwyd i’ch ebost personnol. Mae cyfle yn parhau i chi ymateb a chynnig syniadau a sylwadau.

Thank you to parents, staff and members of the governing body for completing the questionnaire sent to your personal emails. There is still time to respond and suggest ideas and comments.