Holiadur Rhieni i Estyn / Estyn Parent Questionnaire

Nodyn atgoffa i wblhau holiadur rhieni ar gyfer Estyn

Copi papur- rhaid i’r copi papur fod yn Swydda Estyn yng Nhaerdydd erbyn dydd Llun 15 Ionawr.

Cwblhau ar-lein erbyn dydd Iau 18 Ionawr .

*Os ydych yn cael problem mynd ar y we adref mae croeso i ddod i’r ysgol ac mi wnawn sicrhau bod cyfrifiadur ar gael i chi ei ddefnyddio yn yr ysgol.

Reminder regarding Estyn’s parent Questionnaire

Paper copy – must be in the Estyn Office in Cardiff by Monday 15th January

On-line questionnaire completed by 18th January.

*If accessing the internet at home is a problem then contact the school and we will make a computer available for you to use on the school site.