Hwyl yn y jambori / Fun at the jamboree

Heddiw, cafodd disgyblion blwyddyn derbyn, 1 a 2 brynhawn bendigedig yn y jambori. Roedd pawb wedi mwynhau canu a dawnsio gyda Martyn Geraint.

Today, pupils from reception, year 1 and 2 had a brilliant afternoon at the jamboree. Everyone enjoyed singing and dancing with Martyn Geraint.