Hwyl yr Hydref yn y Cyfnod Sylfaen / Autumn Fun in the Foundation Phase

Rydym wedi cael 4 diwrnod yn dysgu am yr Hydref yn ein dosbarth. Dyma rhai or gweithgareddau –

We’ve had 4 days learning about the Autumn in our class. Here are some of the activities –

 

 

Video (1)