Hyfforddiant beic / Bike training

Diweddariad- ddoe cafodd y grwp ddiwrnod da iawn yn dilyn y cwrs hyfforddiant beic. Yn anffodus heddiw bu rhaid gohurio’r hyfforddiant oherwydd y glaw. Rwyf yn aros i’r hyfforddwyr gadarnhau dyddiad yr ail ddiwrnod. Os nad ydych wedi gallu nol beic eich plentyn heddiw, mi wnawn eu cadw yn ddiogel dros nos.

 

Update- yesterday the group had a really good day taking part in the bike training. Unfortunately, today’s training had to be postponed due to the weather. I am waiting for the trainers to confirm a date for the second day. If have been unable to collect the bike today we will keep them safely overnight.