Hyfforddiant Beicio ‘Bikeability’ Bicycle Training ~ Bl/Yr 5 & 6

Dyma ychydig o luniau o flwyddyn 5 a 6 yn mwynhau’r hyfforddiant beicio ‘Bikeability’ yn gynharach yn yr wythnos.

Here are a few photos of year 5 and 6 enjoying ‘Bikeability’ bicycle training earlier in the week.