Hyfforddiant Beicio ‘Bikeability’ Bicycle Training ~ Bl/Yr 5 & 6

Mae’r dyddiadau hyfforddiant ar gyfer yr uchod wedi cael eu cadarnhau ar gyfer:-

Dydd Llun 28ain a Dydd Mawrth 29ain o Fawrth

Dosbarthwyd gwybodaeth pellach a ffurflenni caniatad i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 bore ‘ma.

Er mwyn i ni gadarnhau y niferoedd, a fuasech mor garedig â dychwelyd y ffurflen ganiatad i’r Ysgol erbyn Dydd Llun, 21ain o Fawrth os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

The training dates for the above have been confirmed as:-

Monday 28th and Tuesday 29th March

Further details and consent forms were distributed to Year 5 & 6 pupils this morning.

In order for us to confirm numbers, please would you kindly complete and return the consent form to school by Monday, 21st March.

Many thanks.