Hyfforddiant Beicio Diogel Blwyddyn 5 a 6 / Bike Safety Training Year and 6

Nodyn i’ch atgoffa y bydd disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn dilyn y cwrs yma ar y 3ydd a’r 4ydd Mehefin- dydd Llun a Mawrth ar ol hanner tymor.

  • cofiwch ddod ar beic i’r ysgol
  • helmed
  • cewch gadw’r beic yn yr ysgol dros nos ( nos Lun)
  • cofiwch y bydd angen nol y beic ar ol ysgol dydd Mawrth

A reminder that the pupils in year 5 and 6 will be completing this course on 3rd and 4th June – the Monday and Tuesday when we return from half term.

  • remember to bring the bike to school
  • a helmet
  • we will look after the bike overnight if needed
  • please remember to pick up the bike after school on Tuesday.