Jambori a CogUrdd yfory (10/11/2022) World Cup Singalong and CogUrdd tomorrow

Jambori Cwpan y Byd / World Cup Singalong

Neges i’ch atgoffa bod croeso i’r plant wisgo coch neu unrhyw beth sy’n cynrychioli Cymru i’r ysgol yfory, dydd Iau, Tachwedd 10fed.

A reminder that the children are welcome to wear red or anything that represents Wales to school tomorrow, Thursday, November 10th.


CogUrdd

Yn ystod y pynhawn yfory bydd y disgyblion (Blynyddoedd 4, 5 a 6) sydd wedi cofrestru yn cystadlu yn Rownd Ysgol Cystadleuaeth CogUrdd. Cofiwch, ni fydd yr ysgol yn darparu’r cynhwysion ar gyfer y gystadleuaeth; felly, bydd gofyn i chi ddarparu’r rhain. Mae’r holl wybodaeth ar gael yma: Cystadleuaeth CogUrdd Competition – Ysgol Tremeirchion, St Asaph

Tomorrow afternoon, the pupils (Years 4, 5 and 6) who have registered will compete in the School Round of the CogUrdd competition. As stated previously, the school will not be providing the ingredients for the competition; therefore, you will be required to provide these.  Information can be found here: Cystadleuaeth CogUrdd Competition – Ysgol Tremeirchion, St Asaph