Jambori

Dyma luniau o blant Blwyddyn 1 a 2 yn y Jambori gyda Martyn Geraint yn gynharach yn yr wythnos. Pawb wedi mwynhau’r sioe yn fawr. Da iawn blant a staff am ganu a dawnsio mor dda.

Her are some photographs of the pupils in Year 1 and 2 at the Jambori with Martyn Geraint earlier in the week. Everyone enjoyed the show. Well done children and staff for their singing and dancing.