LINC I’R GWEITHWYR ALLWEDDOL / LINK FOR THE KEY WORKERS

Annwyl rieni,

Mae’n hynod o bwysig os ydych yn gweithwyr allweddol eich bod yn llenwi’r holiadur yma yn y linc isod. Bydd y Sir yn rhoi rhestr o enwau’r disgyblion i mi dechrau wythnos nesaf.

Diolch yn fawr iawn

Elinor Wyn Ellis

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kyP33WFzFhBAu_xZ0GJ0fSVURU9EWjRWVTlLNExQU1dPR0YxSU5GUUZIMC4u

Dear parents/guardians,

It is important that if you are a key worker that you fill in this questionnaire following the link, the county will then provide me with a list of names of pupils that can attend the school on Monday.

Thank you

Elinor Wyn Ellis

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kyP33WFzFhBAu_xZ0GJ0fSVURU9EWjRWVTlLNExQU1dPR0YxSU5GUUZIMC4u