Llau pen a llyngyr edau – gwybodaeth i rieni / Headlice and threadworms – information for parents

Llau pen / Headlice

Os ydych yn meddwl bod gan eich blentyn llau pen cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth.

  • Os canfyddir llau pen byw yng ngwallt disgybl, byddwn yn hysbysu rhiant y plentyn (mewn cyfrinachedd) fel y gallant drin yr heintiaid. Ni fyddwn yn hysbysu’r holl rieni.

If you think your child has headlice click on the link below for more information.

  • If a pupil in school is found to have a live moving louse, the infected child’s parent will be informed (in confidence) so that they can treat the infection. There is no need for us to inform all parents.

20953_Head lice fact sheet (W)

20953_Head lice fact sheet (E)

WG Head Lice Leaflet (W) (1)

WG Head Lice Leaflet (E)

Llyngyr edau / Threadworms

Os ydych yn meddwl bod gan eich blentyn llyngyr edau, cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth.

  • Mae’n arfer dda cysylltu gyda’r ysgol ond ni fyddwn yn hysbysu’r holl rieni.

If you think your child has threadworms, click on the link below for more information.

  •  It is good practice to inform the school but there is no need for us to inform all parents.

https://111.wales.nhs.uk/Threadworms/?locale=cy

https://111.wales.nhs.uk/Threadworms/?locale=en