Llau pen- gwybodaeth i rieni / Headlice – information for parents

Gwybodaeth i rieni

Llau pen ar blant yn y dosbarth (argymhellion Cyngor Sir Ddinbych)

O bryd i’w gilydd mae achlysuron o llau pen yn codi mewn ysgolion.

Drwy ddilyn yr argymhellion  am drin llau pen mae Ysgol Tremeirchion yn gwerithredu’r canlynol:

  • Os canfyddir llau pen byw yng ngwallt disgybl, byddwn yn hysbysu rhiant y plentyn (mewn cyfrinachedd) fel y gallant drin yr heintiaid. Ni fyddwn yn hysbysu’r holl rieni.
  • Ni fyddwn yn gwahardd disgybl â llau pennau o’r ysgol. Yr unig eithriad i hyn yw pan fo llau pennau yn broblemau gyson.

Am mwy o fanylion ewch i wefan NHS Direct

https://111.wales.nhs.uk/encyclopaedia/h/article/headliceandnits?locale=cy

Information for parents

There are occasions when head lice appear in schools

Children in school with head lice (Denbighshire County Council guidance)

Ysgol Tremeirchion deal with headlice by following the guidance below:

  • If a pupil in school is found to have a live moving louse, the infected child’s parent will be informed (in confidence) so that they can treat the infection, there is no need for us to inform all parents.
  • A pupil with head lice will not be excluded from school, the only exception is when the carriage of head lice is a persistent problem.

For further information visit the NHS Direct website

https://111.wales.nhs.uk/encyclopaedia/h/article/headliceandnits?locale=en