Lle i brynu Gwisg Ysgol ~ Where to buy School Uniform

Gweler isod fanylion School Shop Direct sy’n gwerthu ein gwisg ysgol.

Mae’n bosib ei brynu ar-lein neu yn eu siop yn Stad Ddiwydiannol Dinbych.

Denbigh Leaflet

Please see above information about School Shop Direct who sell our school uniform.

It is possible to buy it online or at their shop in Denbigh Industrial Estate.