Llongyfarchiadau / Congratulations

Llongyfarchiadau enfawr i’r Llysgenhadon Iaith am dderbyn £500 am y fidio a grewyd yn ddiweddar. Rydym yn edrych ymlaen ar gyfer archebu y system sain.  Da iawn chi !

A huge congratulations to the Welsh Ambassadors on receiving £500 for the video they recently created. We are looking forwards to ordering the sound system. Well done!