Llongyfarchiadau / Congratulations

Llongyfarchiadau i Ms Bethan Barr ar enedigaeth merch fach o’r enw Dwynwen bore ‘ma.

Congratulations to Ms Bethan Barr on the birth of her daughter Dwynwen this morning.