Lluniau Tempest Photographs

Diolch i Ffion, y ffotograffydd Tempest am dynnu lluniau’r disgyblion a’u teuluoedd bore ‘ma. Diolch hefyd i’r plant i gyd am ymddwyn yn wych yn yr Eglwys. Gobeithio fod pawb wedi dod adref gyda’u amlen brown yn cynnwys y proflenni. Cofiwch yrru eich archebion ar-lein i’r ddolen isod:-

https://tempest-orders.co.uk/

Llawer o ddiolch.

Thank you to Ffion, the Tempest photographer for taking the pupil and family photos this morning. Also thank you to all the children who behaved brilliantly in the Church. Hope everyone has come home with their brown envelope containing the proofs. Please send your online orders to the link above.

Many thanks.