Lluniau ‘Tempest’ Photographs

Bydd ffotograffydd ‘Tempest’ yma fore Dydd Mawrth, 22ain o Dachwedd i dynnu lluniau’r disgyblion yn unigol a fel teulu.

Mae croeso i frodyr a chwiorydd sydd ddim yn yr Ysgol ddod hefyd. Os hoffech wneud hyn, a fyddwch mor garedig â dod a nhw yma am 9.00yb os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

The ‘Tempest’ photographer will be here on Tuesday, 22nd November to take individual and family photos of the pupils.

Brothers and sisters who aren’t in school are welcome to come too. If you wish to do this, please bring them to school by 9.00am.

Many thanks.