Llwyddiant Sioe Caerwys / Success at Caerwys Show

Llongyfarchiadau i’r disbyblion a fu yn cystadlu drwy cyflwyno darnau o waith ysgrifennedig, lliwio a chynllunio ar gyfer y sioe dydd Sadwrn. Gweler lun o’r disgyblion oedd yn fuddugol gyda’i tystysgrifau. Roedd camoliaeth mawr i’r plant gan y beirniad. Da iawn blant.

Congratulations to all the pupils who competed at the Caerwys Show on Saturday by colouring, writing o’r designing. Please see the picture of the successful pupils with their certificates . The judges were very complimentary about the childrens work. Well done.