Llyfr Gweithgareddau 2 – SchoolBeat – Activity Book 2

Prynhawn Da,

 

Ynghlwm mae’r ail rifyn  o’n Llyfr Gweithgareddau ar gyfer plant 5-9 oed sydd wedi’i lansio trwy ein gwefan SchoolBeat heddiw!

Mae’r holl weithgareddau’n seiliedig ar ein mewnbynnau  mae’n debyg y bydd eich disgyblion wedi’u derbyn yn ystod ymweliadau SHCY â’ch ysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Wedi’u cynhyrchu ar ffurf y gellir ei lawrlwytho, maent yn adnoddau hawdd i rieni eu hargraffu. Maent yn annog amrywiaeth o sgiliau gan gynnwys trafodaeth a gwrando sydd yn hanfodol o ran diogelu.

 

Hoffem eich annog i’w  rannu trwy eich cyfrifon Twitter a Facebook ysgol gan ddefnyddio’r dolenni isod a diolch mawr i’r rhai ohonoch ddaru wneud hynny yr wythnos ddiwethaf.

 

YN Y GYMRAEG

https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/llyfr-gweithgareddau-ar-gyfer-plant-5-9-oed/

SAESNEG

https://schoolbeat.cymru/en/news/article/activity-book-for-ages-5-9/

 

 

Efallai yr hoffech chi annog rhieni i’n dilyn ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol @NWSchoolbeat a @Schoolbeat yn ogystal â chyfrif Facebook SchoolBeat i dderbyn negeseuon diogelu allweddol gan dîm SchoolBeat? Mae’r rhain yn cynnwys Podlediadau a ‘Vlogs’ gan ein Swyddogion.

 

Mae mwy o adnoddau hefyd ar gael ar ein gwefan www.schoolbeat.cymru

 

Gyda llaw, mae rhifyn arbennig ar ‘Ddiogelwch y we’ i ddigyblion 9-11 oed eisoes yn cael ei gynhyrchu a bydd ar gael yr wythnos nesaf! Cadwch lygad allan amdano!

 

Gyda llawer o ddiolch,

 

******************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Good afternoon,

 

Attached is another edition of our Pupil Activity Book, this time for  5-9 year olds which has been launched via our SchoolBeat website today!

All the activities are based on inputs which your  pupils will most probably have received during the SCPO visits to your school in the last year.

Produced in downloadable format, they are easy resources for parents to print. They encourage a variety of skills including discussion and listening which are essential from a safeguarding perspective.

 

We would like to encourage you to share via your Twitter and Facebook school accounts using the links below:

WELSH

https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/llyfr-gweithgareddau-ar-gyfer-plant-5-9-oed/

ENGLISH

https://schoolbeat.cymru/en/news/article/activity-book-for-ages-5-9/

 

You might also like to encourage parents to follow us on our Social media accounts Twitter: @NWSchoolbeat and @Schoolbeat as well as the Facebook SchoolBeat account to receive key safeguarding  messages from the SchoolBeat team. These include Podcasts and Vlogs from the Officers. A big thank you to those  of you who did this last week.

 

More resources are also available on  our website at www.schoolbeat.cymru

 

By the way, a special ‘Internet Safety edition’ for 9-11 year olds is already in production and will be available next week! Keep an eye out for it if you can!

 

Many thanks,