Llyfr Lolfa ~ Cenhinen Fwya’r Byd! (World’s Largest Daffodil!)

CYW A’I FFRINDIAU’N DATHLU GWNEUD Y PETHAU BYCHAIN! 

Mae Cenhinen Fwya’r Byd! sef y llyfr nesaf yng nghyfres boblogaidd Cyw gan Anni Llŷn, yn dilyn un o ffrindiau gorau Cyw, Jangl y Jiráff, wrth iddi geisio ennill cystadleuaeth Dydd Gŵyl Dewi – ‘Cenhinen Fwya’r Byd’!  Mae’r stori yn gweld y ffrindiau yn dod ynghyd i wneud y pethau bychain i helpu’r genhinen i dyfu’n fawr ac yn gryf.  Mae’n dysgu plant sut i weithio gyda’i gilydd, dathlu Cymreictod a phwysigrwydd geiriau Dewi Sant “gwnewch y pethau bychain”.

Mae Cenhinen Fwya’r Byd! gan Anni Llŷn ar gael nawr (£3.95, Y Lolfa) – https://www.ylolfa.com/cynnyrch/9781800992016/cenhinen-fwyar-byd!