Llyfrau Gwaith Plant / Pupils work books

Bydd nifer o rieni yn cofio y gefnogaeth gwych gafwyd i godi’r caban sydd ar fuarth yr ysgol. Yn anffodus rydym wedi cael problem gyda glaw yn dod i mewn i’r stordy gefn lle mae llyfrau gwaith blaenorol y plant yn cael eu cadw. Gan fod rhai llyfrau wedi eu difrodi, penderfynwyd heddiw  ddosbarthu’r llyfrau oedd wedi osgoi’r dwr, i’r plant. Mae’n biti am y caban a’r gwaith gollwyd. Byddwn yn dod i benderfyniad am ein camau nesaf ynglyn ar caban.

Rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau edrych ar waith eich plentyn. Nid yw llyfrau’r flwyddyn yma wedi eu heffeithio gan eu bod yn cael eu cadw yn yr ysgol ei hun.

Mwynhewch eich hanner tymor.

 

A number of parents will remember the fantastic support we had when the caban was put in its place on the school yard. Unfortunately we have had rain coming in to the storeroom at the back where pupils work from previous years was kept. Some books have been damaged, and therefore a decision was made today to give the pupils the books that avoided the water damage. It is a shame about the caban and the work that has been lost. We will need to come to a decision about the next steps regarding the caban itself.

I hope you enjoy looking at your child’s work. This years work has not been effected as we keep the books in the main school building.

Enjoy the half term.