Llythyr gan Aelodau’r Pwyllgor Iechyd a Lles / A Letter from Members of our Health and Wellbeing Committe

Annwyl rhieni,

Wythnos yma yw Wythnos Iechyd Meddwl Plant ac rydym wedi trefnu gemau i’r ysgol gyfan ar fore dydd Gwener yma, Chwefror 10fed. Mae pawb yn yr ysgol angen dod mewn dillad Addysg Gorfforol os gwelwch yn dda.  Mae angen digon o ddŵr i’ch plant / plentyn a het achos bydd yn 9°C a byddwn tu allan. Bydd y Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 a 2 yn gwneud pêl droed, gemau buarth a chystadleuaeth dylunio crys t pêl droed. Bydd blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn gwneud twrnament pêl droed a twrnament tenis.

Yn gywir,

Harri Piper, Riley Hoyles a Nansi Jones (Pwyllgor Iechyd a Lles).

Dear parents,

This week is Children’s Mental Health Week and we have organised some games for the whole school this Friday, February 10th.  Everyone will need to come to school in their PE kit.   Your child /children will need a lot of water and a hat as it will be 9°C .  Nursery, Reception, Years 1 and 2 will be playing a football match, some yard games and a football t-shirt designing competition. Years 3, 4, 5 and 6 will be playing in a football tournament and a tennis tournament.

Yours sincerely,

Harri Piper, Riley Hoyles a Nansi Jones (Health and Wellbeing Committee).