Llythyr gan y Sir / A letter from County

Annwyl rieni/gwarchodwyr,

Gweler llythyr ynglyn a trefniadau dechrau tymor nesaf gan y Sir. Bydd llythyr yn dod allan gan yr ysgol diwedd yr wythnos ynglyn a trefniadau ail agor mis Medi.

Dear parents / guardians,

Here is a letter from the County regarding next term. There will be another letter coming out from the school end of the week, regarding re-opening arrangements in September.

Llythyr Medi September letter