Llythyr Noson Rieni ~ Parents’ Evening Letter

Gweler isod y llythyr gafodd ei ddosbarthu i’r disgyblion bore ‘ma.  Dychwelwch y bonyn ateb erbyn Dydd Mawrth, 14eg o Fehefin os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr.

Trefniadau noson rieni Mehefin 2022

Please see above the letter that was distributed to pupils this morning.  Please return the reply slip to school by Tuesday, 14th June.

Thank you.