Llythyr Rhieni bl 6 ymweld a Prifysgol Bangor / Bangor University yr 6 parents letter

Annwyl rieni,

Gweler isod lythyr yn eich hysbysu am ymweliad blwyddyn 6 i Brifysgol Bangor. Mae’r ffurflen ganiatad yma hefyd.

Bydd copi papur o’r wybodaeth ar eich cyfer erbyn dydd Llun nesaf.

Dear parents,

Please see below  a letter informing you of a year 6 visit to Bangor University. Consent forms are also included.

We will provide paper copies by next Monday.

FFurflen C Caniatad Rhieni Prifysgol Bangor 2019

llythyr rhieni Prifysgol Bangor 2019

Parental Consent to Bangor University 2019