Llythyr ‘testun trafod’ -eglurhad / ‘Discussion topic’ letter – explanation

Testun Trafod Wythnosol / Weekly discussion topic

Disgrifiwch eich taith i’r gofod. Defnyddiwch berfau’r gorffennol. Dyma chi enghraifft. ‘Cefais amser diddorol yn gweld estroniaid yn y gofod’.

Describe your visit to space by using past tense verbs. Here is an example. ‘I had an interesting time seeing aliens in space’

Llythyr Testun Trafod