Llythyren yr Wythnos / Letter of the Week

Llythyren yr wythnos nesaf fydd ‘ch’. Dewch a rhywbeth sy’n dechrau gyda ‘ch’ ir ysgol iw arddangos ar ein bwrdd llythrennau.

Next week’s letter of the week will be ‘ch’. Bring something into school that begins with the letter ‘ch’ to show on our letter table.