LLywodraethwyr -Pwy yw Pwy / Governing Body -Who’s Who

AELODAU LLYWODRAETHWYR YR YSGOL / SCHOOL GOVERNOR MEMBERS

Mrs Gwenan Williams                                             Cadeirydd – Awdurdod Leol /Chair person-Local Authority

Mr. John Piper                                                           Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor

Mr Clwyd Williams                                                    Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor

Mrs. Elinor Ellis                                                        Cynrychiolydd Staff /Staff Representative

Mr Dewi Davies                                                          Cymuned /Community

Mr Aled Morris                                                         Cyngor Cymuned /Community Council

Mrs Elliw Jones                                                         Rhiant Lywodraethwr /Parent Governor

Parchedig /  Reverend  Rebecca Sparey-Taylor  Is-gadeirydd ac Apwyntiad gan yr Eglwys / Vice – Chair Appointed by the Church

Mrs. Cathrin Roberts                                               Apwyntiad gan yr Eglwys /Appointed by the Church

Mrs Gwenan Williams                                             Awdurdod Lleol / Local Authority

Mr. David Davies                                                      Awdurdod Lleol/Local Authority

Mrs Delyth Potts                                                     Staff Ategol / Non-teaching Staff

Mr. Gethin H. Jones                                               Pennaeth /Headteacher

CLERC CORFF LLYWOBRAETHU/ CLARK TO GOVERNING BODY

Mrs. Llywela Barry

 Diogelwch Plant /Safeguarding Children

Mrs Elliw Jones

Mr John Piper