Pwy yw Pwy / Who’s Who

AELODAU LLYWODRAETHWYR YR YSGOL / SCHOOL GOVERNOR MEMBERS

 

Mr. John Piper                                                           Cadeirydd a Rhiant Lywodraethwr / Chairperson and Parent Governor

Mrs.   Gwenan Williams                                            Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor

Mrs. Clare Roberts                                                     Cynrychiolydd Staff /Staff Representative

Gwag                                                                             Cymuned /Community

Mr Andrew Jones                                                      Cyngor Cymuned /Community Council

Mrs Elliw Jones                                                         Rhiant Lywodraethwr /Parent Governor

Ficer / Vicer  Colin Mansley                                   Apwyntiad gan yr Eglwys /Appointed by the Church

Mrs. Cathrin Roberts                                               Apwyntiad gan yr Eglwys /Appointed by the Church

Mr. Elfed Morris                                                      Is- Gadeirydd ac Awdurdod Lleol / Vice-chair and Local Authority

Gwag/Vacant                                                             Awdurdod Lleol/Local Authority

Mr. Gethin H. Jones                                                 Pennaeth /Headteacher

CLERC CORFF LLYWOBRAETHU/ CLARK TO GOVERNING BODY

Mrs. Llywela Barry

 Diogelwch Plant /Safeguarding Children

Mrs Gwenan Williams / Mr John Piper