LLywodraethwyr -Pwy yw Pwy / Governing Body -Who’s Who

AELODAU LLYWODRAETHWYR YR YSGOL / SCHOOL GOVERNOR MEMBERS

Mrs Gwenan Williams                                             Cadeirydd – Awdurdod Leol /Chair person-Local Authority

Mrs Elliw Jones                                                        Is- Gadeirydd a Rhiant Lywodraethwr / Vice- Chair and Parent Governor

Parchedig /  Reverend  Rebecca Sparey-Taylor  Apwyntiad gan yr Eglwys / Appointed by the Church

Dr Tomos Watkin                                                      Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor

Mr Clwyd Williams                                                    Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor

Mrs. Elinor Ellis                                                        Cynrychiolydd Staff /Staff Representative

Mrs Delyth Potts                                                     Staff Ategol / Non-teaching Staff

Mr Aled Morris                                                         Cyngor Cymuned /Community Council

Mrs. Cathrin Roberts                                               Apwyntiad gan yr Eglwys /Appointed by the Church

Mr. David Davies                                                      Awdurdod Lleol/Local Authority

CLERC CORFF LLYWOBRAETHU/ CLARK TO GOVERNING BODY

Mrs. Llywela Barry

 Diogelwch Plant /Safeguarding Children

Mrs Elliw Jones

Mrs Gwenan Williams