Mabolgampau 2023 / Sports Day 2023

Diolch yn fawr iawn i bawb am gymryd rhan yn ein diwrnod mabolgampau. Cawsom mabolgampau bendigedig. Llongyfarchiadau i’r tim gwyrdd am ennill sef tim Elwy, tim Clwyd yn ail a tim Aled yn drydydd. Llongyfarchiadau i’r unigolion hefyd wnaeth ennill medalau. Llongyfarchiadau mawr i bawb am gymryd rhan.

Thank you to all for taking part in our sport day. We had a wonderful sports day. Congratulations to the green team for winning today which were Elwy’s team, Clwyd’s team came second and Aled’s team came third. Congratulations also to the individuals who won the medals. Congratulations to everyone for taking part.