Mabolgampau / Sports Day

Dyma luniau o’n diwrnod mabolgampau dydd Gwener. Llongyfarchiadau i bawb am gymryd rhan ac i’r enillwyr unigol. Longyfarchiadau i Lys Barcud am ddod yn gyntaf, Llys Eryr yn ail a Hebog yn drydydd.

Lluniau isod ac ar y ddolen.

Here are some photographs from our Sports day on Friday. Congratulation to everyone for taking part and also to the individual winners. Well done to Llys Barcud for coming first, Llys Eryr for second place and Hebog for coming in 3rd place.

Pictures below and on the link.

Lluniau mabolgampau 2022

Image.jpeg

Image.jpeg

Image.jpegImage.jpegImage.jpegImage.jpeg

Image.jpeg

Image.jpeg

Image.jpeg

Image.jpeg