Marathon i Ethan / Marathon for Ethan

Diolch i bawb am gymryd rhan yn ein marathon i Ethan heddiw. Targed y plant oedd ceisio cerdded neu rhedeg un milltir neu fwy. Os buaswn wedi trefnu hwn fel ras gyfnewid, buasai’r person cyntaf wedi dechrau yn Nhremeirchion a’r person olaf wedi gorffen yn Aberystwyth! Da iawn blant.

Thank you to everyone for taking part in today’s marathon for Ethan. The target set for pupils was to walk or run at least a mile. Had we arranged this as a relay race, with the first person starting in Tremeirchion the last  would have finished in Aberystwyth! Da iawn blant.