Menter busnes Blwyddyn 6 hel haearn sgrap / Year 6 Scrap metal business venture

Mae disgyblion blwyddyn 6 wedi bod yn brysur iawn yn ceisio codi arian drwy amrywiaeth o fusnesau. Hyd yma maent wedi trefnu gwerthu cacennau a stondin yn BBCiw  nos Wener diwethaf. Eu menter olaf yw hel sgrap haearn i’w ailgylchu. Bydd trelor yn cael ei adael ar fuarth yr ysgol dydd Mercher 10 a dydd Iau 11. Os oes gennych unrhyw eitemau mi fydd Blwyddyn 6 yn falch o’u derbyn. Mae’r plant yn codi arian ar gyfer eu ‘hwdi ffarwelio’ fydd yn cynnwys enwau plant blwyddyn 6 sy’n ffarwelio a ni diwedd y tymor.

 

Pupils in Year 6 have been very busy raising money through different business ventures. They have already arranged  cake selling  and a stall at the BBq on Friday evening. Their last venture is to collect scrap metal for recycling. A trailer will be placed on the school yard on Wednesday 10 and Thursday 11. If you have any item I’m sure Year 6 will be pleased to receive them. The pupils are raising money towards their ‘farewell hoodie’, which will include all the names of Year 6 that are leaving us at the end of the term.