Murluniau / Murals

Mae’r murlun uchod wrth fynedfa’r ysgol ac yn sicr bydd rhai cyn ddisgyblion yn adnabod eu cyfraniad i’r gwaith.

The mural above is sited by the main entrance and some past and present pupils will certainly recognise their contribution to the work.

IMG_2806

 

 

Mae’r murlun yma yn un fwy diweddar ac yn olrhain llinell amser  Tremeirchion a’r cylch. Mae hwn wedi ei leoli ar  y ‘Caban’ ac yn edrych yn drawiadol iawn. Eto bydd rhai cyn-ddisgyblion a’r rhan fwyaf o ddisgyblion presennol yn gallu cyfeirio at eu gwaith.

This mural is more recent and plots a time line for Tremeirchion and the local area. This can be seen on the ‘Caban’ and looks very impressive. Again some past pupils and most of our current pupils will recognise their work

IMG_2800