Mynediad i Seesaw / Access to Seesaw

Fel y gwyddoch, rydym yn defnyddio Seesaw fel llwyfan ar gyfer rhannu fideos a lluniau o’r disgyblion gyda rhieni. Mae llawer ohonoch eisoes wedi cofrestru, ond os nad ydych ac os hoffech gofrestru, yna gysylltwch â Ms. Barr gyda’ch cyfeiriad e-bost ac enw eich plentyn os gwelwch yn dda.

As you’re probably aware we use Seesaw as a platform for sharing videos and photos of the pupils with parents. Many of you are already signed up, however if you’re not and would like to be then please contact Ms. Barr with your email address and name of your child.