Neges atgoffa i rieni am dwrnament yn Ysgol Henllan / Message reminding parents of the tournament at Ysgol Henllan

Dydd Llun 27 Mehefin bydd plant blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn cymryd rhan mewn twrnament yn Ysgol Henllan. Bu rhaid gohurio’r twrnament cyn hanner tymor. Does dim newid i’r trefniadau gwreiddiol. Cofiwch gwisg addysg gorfforol, pecyn bwyd a diod. Mae copi or llythyr gwreiddiol isod.

On Monday 27 June Year 3,4,5 and 6 will take part in a tournament at Ysgol Henllan. We postponed the initial tournament. The arrangements are the same. Pupils will need their physical education kit, packed lunch and a drink. A copy of the original letter can be seen below.

Llythyr Twrnament Henllan 26 5 22