Neges Bwysig / Important Message 17.1.23

Mae’r ysgol ar agor.

Mae’r gegin ar gau ar hyn o bryd ond rydym yn ceisio cael llanw o’r sir. Diolch yn fawr iawn.

The school is open.

The school kitchen is closed but we are going to try and get staff from the county. Thank you