* NEGES BWYSIG * IMPORTANT MESSAGE *

DIOGELWCH FFORDD TU ALLAN I’R YSGOL

Os gwelwch yn dda PEIDIWCH A PARCIO ar y llinellau melyn o flaen yr ysgol. Mae’r llinellau melyn yma er mwyn diogelwch disgyblion a staff yr ysgol a’r traffig sy’n mynd heibio’r ysgol. Gallwch gael dirwy am barcio ar y llinellau melyn.

Os gwelwch yn dda defnyddiwch maes parcio y Salusbury Arms a cerddwch i lawr i’r ysgol gyda eich plant.

I OSGOI DAMWEINIAU, OS GWELWCH YN DDA PEIDWICH A PARCIO ar y gornel ddall ar yr allt i fyny i’r ysgol – mae’n hynod o beryglus!

Diolch yn fawr.

ROAD SAFETY OUTSIDE THE SCHOOL

PLEASE DO NOT PARK on the yellow lines in front of the school. These yellow lines are for the safety of school pupils and staff and the traffic passing the school. You can be fined for parking on the yellow lines.

Please use the car park at the Salusbury Arms and walk down to school with your children.

TO AVOID ACCIDENTS, PLEASE DO NOT PARK on the blind bend on the hill up to the school – it is very dangerous!

Diolch yn fawr.