Neges bwysig ~ Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt

Yr wythnos yma mae Heddluoedd a Gwasanaethau Tan Cymru yn lansio eu hymgyrch ddiogelwch Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt flynyddol.

Byddwn yn gofyn i bawb feddwl am y ffordd y maent yn dathlu Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Mae ein negeseuon ynghylch eich annog chi i barchu eich gilydd, diogelu’r gwasanaethau brys, a mwynhau’n ddiogel.

Mae cadw’n ddiogel a pheidio â rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau brys yn bwysig.

Cliciwch y linc isod er mwyn gwrando ar y negeseuon diogelwch.

https://schoolbeat.cymru/cy/partneriaid/calan-gaeaf/