Neges gan ein Cyngor Ysgol: Gofal Dydd y Waen / A Message from our School Council: Waen Day Care

Daeth aelodau newydd ein Cyngor Ysgol at ei gilydd heddiw i gyfarfod am y tro cyntaf.  Fel rhan o’n dathliadau Diolchgarwch, penderfynodd y Cyngor Ysgol helpu Gofal Dydd y Waen eleni, maent wedi cynhyrchu poster sydd i’w weld isod.  Os hoffech gefnogi eu hapêl, dewch â rhoddion i’r ysgol erbyn dydd Gwener, Hydref 7fed, os gwelwch yn dda.

Our new School Council met for the first time today.  As part of our Thanksgiving celebrations they have decided to help Waen Day Care this year, please see the poster they’ve produced.  If you would like to support their appeal, please bring donations to school by Friday, October 7th.