NEGES GAN Y CRHA ~ MESSAGE FROM THE PTA

11.03.20  ~  29.04.20  ~  24.06.20

Gweler uchod ddyddiadau y cyfarfodydd CRhA fydd yn cael eu cynnal eleni yn y White House, Rhuallt am 7.00yh.

Un diod am ddim pan ‘rydych yn cyrraedd!

Croeso cynnes i bawb.

Please see above the dates for the PTA meetings this year which will be held in the White House, Rhuallt at 7.00pm.

One free drink on arrival!

A warm welcome to all.