Neges gan y CRhA ~ Message from the PTA

Cyfarfod CRhA

Ar ôl dwy flynedd o gyfyngiadau yr yden o’r diwedd yn gallu edrych i’r dyfodol gyda rhyddid, gyda’r CRhA fydden yn hoffi’ch cefnogaeth i drefnu digwyddiadau er budd yr ysgol a’n plant.

Mi fydd yna gyfarfod CRhA ar Nos Fawrth, 24ain o Fai am 7:30yh yn y White House, Rhuallt.

Croeso cynnes i bawb, gobeithio gweld chi yno.

Diolch.

PTA Meeting

After two years of restrictions, we are finally able to look forward to the future, with the PTA we would like your support to organise events for the benefit of the school and our children.

There will be a PTA meeting on Tuesday, 24th of May at 7:30pm at the White House, Rhuallt.

Warm welcome to all, hope to see you there.

Thank you.