Neges gan y CRhA/Message from the PTA

Byddwn yn cyfarfod yn yr White House, Rhuallt ar Nos Fawrth 10fed o Hydref am 7:30yh. Byddwn yn trefnu gweithgreddau diwedd y flwyddyn a cyfle i chi gwrdd a’r Pennaeth newydd Mrs. Bethan Davies.

Croeso cynnes i bawb.

Message from the PTA
We will be meeting at the White House, Rhuallt on Tuesday 10th October at 7:30pm. We will be arranging end of year activities and also an opportunity for you to meet the new Headteacher Mrs. Bethan Davies.

A warm welcome to all.